Банк

РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ

 

БАНК – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (ст. 1 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»).

Банківська ліцензія – документ, який видається Національним банком України, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність (ЗУ «Про банки та банківську діяльність»).

Банки в Україні створюються виключно у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку (ЗУ «Про банки та банківську діяльність»).

Засновниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів (ст. 14 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»).

Мінімальний розмір Статутного капіталу банку – не менше ніж 120 мільйонів гривень, формується у вигляді грошових коштів (ст. 31 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»).

 

Для замовлення послуги реєстрації БАНКУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Фізична особа:

     1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.  

     2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності).

 

Юридична особа:

    1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.   

     2) Нерезидент України

     Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

 – за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – від 350 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

Державне мито за отримання ліцензії – 1 мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування  рішення про видачу ліцензії (Постанова КМУ «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» ).

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації БАНКУ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації БАНКУ;

– Реєстрація БАНКУ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Представництво БАНКУ у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України та отримання дозволу на випуск акцій;

– Представництво інтересів БАНКУ у Національному банку України та отримання ліцензії на право здійснювати банківську діяльність;

– Реєстрація БАНКУ в Управлінні Статистики;

– Подання відомостей про реєстрацію БАНКУ до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки БАНКУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання БАНКОМ у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України дозволу на випуск акцій;

– Отримання БАНКОМ у Національному банку України ліцензії на право здійснювати банківську діяльність;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.