Недержавний пенсійний фонд

РЕЄСТРАЦІЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

 

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД – юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду (cт. 1 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Види недержавних пенсійних фондів:

– відкриті;

– корпоративні;

– професійні.

Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб (ст. 8 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Засновником корпоративного пенсійного фонду може бути юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники (ст. 8 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду можуть бути об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять) (ст. 8 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

 

Для замовлення послуги реєстрації УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

3) Інформація з приводу порядку внесення змін до пенсійних схем та їх скасування;

4) Інформація з приводу порядку укладення пенсійних контрактів;

5) Інформація з приводу умов сплати внесків до пенсійного фонду.

 

Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників).

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;

– Представництво інтересів у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при погодженні Статуту НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);

– Реєстрація НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ в Управлінні Статистики;

– Подання відомостей про реєстрацію НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

Представництво інтересів у ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) заяви та отримання Довідки про те, що НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД має статус неприбуткової організації;

– Виготовлення печатки НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;

– Представництво інтересів у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при погодженні складу ради фонду Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

– Представництво НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ в Національній комісії,що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при включенні НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ до Державного реєстру фінансових установ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Погодження Статуту та складу ради фонду НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);

– Отримання в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) Довідки про те, що НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД має статус неприбуткової організації;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.